Project Description

  • AC-SOMRIE: REFOMRA INTEGRAL DEL PIS

Ubicació: Avinguda Tibidabo, Barcelona

Superfície: 357 m2

Duració: 20 setmanes