Project Description

• AC-SOMRIE: REFORMA INTEGRAL DEL PIS
Ubicació: Via Laietana, Barcelona
Superfície: 85 m2
Duració: 10 setmanes